Обикновено, когато водата се процежда през скалите, останалите минерали се извличат във водата. Тъй като климатът, където се намира източникът на ISBRE е студен през цялата година, това проникване на минералите не се случва. В долината Оса под планината, вода ISBRE се събира в подземен водоносен хоризонт. Благодарение на наносите, оставени от глетчера, този водоносен хоризонт е рядко „капсулирано“ артезианско образувание, което предпазва водата от замърсяване от почвата. В резултат на това  ISBRE завършва своето геоложко пътуване толкова чиста, колкото е била в началото.

ISBRE е запазена марка в САЩ и ЕС като „Най-добрата вода в света”®

 

Уникален геоложки феномен уверява, че водата от глетчер ISBRE е напълно чиста от замърсители.

Не е необходимо химическо пречистване, дестилация, йонизация или обратна осмоза.

Когато глетчерът се оттегля, той оголва планинските върхове от растителността. Затова няма останали растения, които биха причинили органично замърсяване на вода ISBRE, когато тя започва своето пътуване от върха на планинската пустош. Оттегляйки се, глетчерът оставя големи отлагания на чакъл и пясък, които служат като естествени филтри за водата.